Squeeg's Kustoms logo

Jim Zanello's

'66 Chevrolet Corvette